نام دوره: آشنایی با مفاهیم مدیریت فرآیندها (BPM)

هدف دوره

سرفصل ها

  • مدیریت فرایندها (BPM) و ضروت آن چیست؟
  • سازمان فرایند گرا و وظیفه گرا و نحوه حرکت از سازمان وظیفه گرا به فرایندگرا
  • سازمان هایی که رویکرد فرآیند گرایی ندارند با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
  • مدیریت فرآیند چه ارزش هایی برای سازمان ایجاد مینماید؟
  • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • مدل زنجیره ارزش پورتر
  • مدل های مرجع فرآیندی ومعرفی چند مرجع و بررسی APQC
  • انواع روشهای مدلسازی فرآیند
  • استاندارد BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند (IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
  • سطوح مدلسازی فرایند
  • مدلسازی فرایند با نرم افزار
  • جایگاه BPMS در چرخه BPM
  • وضعیت سازمان های بدون BPMS
  • ارزش افزوده ها و مزایای نرم افزار BPMS
  • تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد