نام دوره: دوره عمومی مدلسازی فرآیندها با BPMN

هدف دوره

بسیاری از سازمان‌ها برای مستندسازی وضع موجود یا طراحی وضع آتی فرآیندها، از استاندارد BPMN استفاده می‌کنند. اگرچه طراحی نمایه‌ها در این استاندارد به گونه‌ای است که نمودارهای فرآیندی به شکل بسیار خوانا و ساده در آن، قابل مدل‌سازی و ترسیم هستند،جزئیات بسیاری نیز در این استاندارد معرفی شده است که به واسطه آن‌ها انعطاف خاصی به زبان مدل‌سازی فرآیند داده و اغلب احتیاجات لازم جهت بیان جریان و منطق فرآیندها پوشش داده شده است. در این دوره آموزشی که بصورت مجازی و آفلاین ارائه می شود، شما بصورت کلی با نشانه ها و الگوهای پرکاربرد BPMN آشنا می شوید و می توانید با استفاده از یکی از ابزارهای مدلسازی فرآیندها، از این نمادها در جایگاه خودشان استفاده کنید. در این دوره به استانداردهای نگارش دو BPMN اشاره‌ی زیادی نخواهد شد. در پایان دوره آموزشی، میتوانید در آزمون ارزیابی شرکت کنید و در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه آموزشی دریافت کنید.

سرفصل ها

  • BPM چیست؟
  • فرایند چیست؟
  • مدل سازی فرایند بر اساس BPMN
  • ویژگی های BPMN
  • علائم و مفاهیم استاندارد BPMNدرک BPM
  • وظایف ساده و رخدادهای ساده
  • طراحی مسیر فرآیند با دروازه ها
  • طراحی مسیر فرآیند بدون استفاده از دروازه ها
  • مسیرها
  • رخدادها
  • وظایف کاری خاص
  • زیرفرآیندها
  • الگوهای استاندارد BPMN Patterns

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره آشنایی با مفاهیم مدیریت فرآیندها (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد