نام دوره: مدلسازی با استاندارد BPMN 2.0

هدف دوره

آشنایی با اهداف و روش های مدل سازی/ آشنایی با عناصر استاندارد مدل سازی BPMN2.0/ آشنایی اجمالی با ابزارهای مدل سازی/ انجام مدل سازی فرآیندهای کاربردی/

سرفصل ها

  • انواع روش های مدل سازی
   • هدف مدل سازی
   • انواع روش های مدل سازی
   • مزایا و معایب روش های مدل سازی
   • روند تکاملی BPMN
  • اهداف و جایگاه مدل سازی
   • زنجیره ارزش، ساختار شکست فرآیند و مدل سازی
   • جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
   • تاثیر ابزارهای اطلاعاتی در مدل سازی فرآیند
   • کاربرد مدل های مرجع در مدل سازی
  • معرفی عناصر BPMN و ارائه مثال کاربردی
   • اشیا جریان (رویداد، فعالیت، راه ورود و خروج)
   • خطوط شناوری (توالی، پیغام و پیوند)
   • اشیا ارتباط دهنده (Pool, Lane)
   • مصنوعات
   • سنگ مبنا (milestone)
   • زیرفرآیندها، انواع و کاربرد
   • ترکیب عناصر استاندارد
  • مباحث پیشرفته مدل سازی فرآیند
   • قوانین BPMN
   • بکارگیری الگوهای برتر فرآیندی
   • رایج ترین اشتباهات در مدل سازی فرایند
   • الگوهای فرآیندی
   • استانداردسازی شاخص های کارایی فرآیند
   • شبیه سازی فرآیند

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد