نام دوره: دوره پیشرفته نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS+)

هدف دوره

در این دوره زوایای بیشتری از نرم افزار BPMS آموزش داده خواهد شد و مباحث حرفه ای و اجرایی برای طراحی و ساخت یک فرآیند واقعی ای آموزش داده میشود. این دوره آموزش های دریافت شده در دوره مقدماتی را با نگاهی کاملتر و جامع تر مرور مینماید.

سرفصل ها

  • آموزش ساخت مدل فرآیند در نرم افزار BPMS
  • آموزش پیشرفته مدل داده
  • آموزش پیشرفته فرم ها
  • مباحث پیشرفته در نوشتن شرط ها و قوانین
  • آموزش پیشرفته ایفا کنندگان
  • ساخت گزارشات از فرایندها
  • سفارشی سازی فرم ها
  • استفاده از سرویس ها در برنامه
  • مدیریت دسترسی ها و امنیت

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره دوره عمومی نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)
 • دوره آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (کارتابل و ملحقات)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد