نام دوره: مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

تعمیق مفهوم استراتژی/ تعمیق مفهوم مدیریت فرآیندهای کسب و کار/ درک ارتباطات سطوح استراتژی و عملیات/

سرفصل ها

  • استراتژی چیست؟
   • تعریف استراتژی
   • سطوح استراتژی
   • چارچوب مدیریت استراتژی
   • متدولوژی اتصال استراتژی عملیات
   • انواع عملیات های سازمانی
  • فرآیند کسب و کار چیست؟
   • تعریف مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار
   • چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار
   • چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار
   • انواع فرآیندها (ماتریس اهمیت - ضرورت)
   • تمایز استراتژی و قواعد کسب و کار

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد