نام دوره: دوره یکپارچه سازی BPMS با سایر سیستمها

هدف دوره

ایجاد یک فرآیند واقعی بدون اتصال آن به سایر سیستم ها و اطلاعات سازمان شدنی نیست. در این دوره نحوه دریافت اطلاعات از سایر سیستم های سازمان و تبادل اطلاعات با آن ها از طریق برنامه نویسی و ایجاد سرویس ها آموزش داده می شود. همچنین در این دوره، نحوه تغییر شکل فرم ها و اجرای فرم ها از طریق وب سایت، مورد بررسی قرار میگیرد.

سرفصل ها

  • استفاده از API ها در سیستم Bpms
  • ایجاد وب سرویس و تعامل ساده با برنامه
  • درج و به هنگام سازی اطلاعات از طریق سرویس
  • ساخت Xml Schema برای مدل های داده
  • ایجاد وب سرویس و تعامل با برنامه از طریق XML
  • استفاده از برنامه گذر گاه سازمانی فراگستر
  • ارتباط با Microsoft Excel, Access, Word
  • ایجاد فرآیند از سایر سیستم های اطلاعاتی
  • ذخیره سازی فایل ها در سیستم مدیریت مستندات
  • ارتباط با سایر پایگاه ها مانند MySql، Oracle

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره دوره پیشرفته زبان مدلسازی فرآیندها (BPMN+)
 • دوره دوره پیشرفته نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS+)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  درحال حاضر کلاسی برای ثبت نام وجود ندارد