نوشته‌ها

فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری

چگونه فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری ایجاد کنیم

سازمان، واحدی اجتماعی مرکب از افرادی است که برای رفع یک نیاز یا دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف، ساختاربندی و مدیریت شده‌اند.

فرهنگ، عبارتست از عقاید، ایدئولوژی‌ها، اصول و ارزش‌های افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند. مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم؛ اما فرهنگ، سخت است، نه نرم. فرهنگ، توسط رهبران ایجاد شده، تقویت شده و اغلب تخریب می‌شود.

فرهنگ سازمانی، سیستمی از انگاشت‌ها، ارزش‌ها و عقاید است که چگونگی رفتار افراد در سازمان‌ها ادامه مطلب

افزایش بهره‌وری تحلیل گلوگاه‌ها فرایندهای سازمانی

افزایش بهره‌وری با تحلیل گلوگاه‌ها در فرایندهای سازمانی

گلوگاه‌های فرایندهای کسب‌وکار، زمانی رخ می‌دهند که تقاضا بیشتر از ظرفیت تولید باشد. گلوگاه‌ها می‌توانند به دلایل زیادی اتفاق بیفتند؛ مثل تجهیزات قدیمی، نیروی کار ناکافی و کمبود منابع.

برای بهبود بهره‌وری، شناسایی و برطرف کردن گلوگاه‌ها بسیار مهم و حیاتی است. اگر گلوگاه‌ها کنترل نشوند، مشکلات بسیار زیادی از جمله ادامه مطلب

افزایش سود آوری سازمان ها با bpms

سودآور کردن شرکت‌ها و سازمان‌ها با BPMS

با BPMS سودآوری سازمان خود را افزایش دهید

یکی از روش های بسیار موثر جهت انجام سریعتر و بهتر فعالیت‌های جاری یک سازمان، مکانیزه کردن آنهاست به شیوه‌ای که از بسیاری اتلاف‌ها از قبیل تاخیر، زمان پاسخگویی طولانی، جابجایی و انتقال جلوگیری خواهد شد. ادامه مطلب