نوشته‌ها

مدیریت فرایند کسب و کار و فساد اداری

مدیریت فرآیند کسب و کار و مبارزه با فساد اداری

از دیرباز دلایل رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی کشورها در مقابل عقب‌ماندگی یا سرعت کند برخی دیگر، ذهن مردم و خصوصا تحلیل‌گران اقتصادی را بخود مشغول داشته است. یکی از مهمترین دلایل کندی رشد در کشورهای درحال توسعه فساد اداری و اقتصادی در آنهاست. البته عمدا ادامه مطلب

اقزایش کارایی کسب‌وکار

۵ کاری که سبب افزایش کارایی در کسب‌وکار شما می‌گردد

اقتصادهای خلاق، به کارآفرینانی که مترصد ایجاد یک کسب‌وکار پیشرفته بوده یا کسانی که مالک شرکت‌های خوش ساختی هستند که قصد توسعه و گسترش فعالیت‌هایشان را دارند؛ فرصت‌هایی واقعی پیشنهاد می‌کنند. یکی از این فرصت‌ها، افزایش کارایی کسب‌وکار است. ادامه مطلب

تاثیر مدیریت فرایندهای کسب و کار بر رضایت مشتریان سازمان

تاثیر مدیریت فرایندهای کسب و کار بر رضایت مشتریان سازمان

تمام شرکت ها می خواهند مزیت رقابتی بیشتر از رقبای خود داشته باشند تا بتوانند سهم بازار بیشتری نسبت به آن ها داشته باشند.کشف نیازهای مشتریان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا شرط اصلی موفقیت شرکت هاست. لذا سازمانها به دنبال دستیابی به تمایز از طریق دستیابی به مزیت های خاص هستند. یکی از روشهای متداول تحقق این هدف، مدیریت فرایندهای کسب و کار است. ادامه مطلب