کلاس کلاس آنلاین مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار (کد کلاس: 301/96/281)

ردیفتاریخ برگزاریساعت شروعساعت پایان
1پنج شنبه 1396/04/110:0012:00

مدرس:

ظرفیت باقی مانده: 0 نفر

مدت: 10:00 تا 12:00

ثبت نام و مشاهده پیش فاکتور

کاربر گرامی، لطفا جهت ثبت نام/ورود به کلاس ابتدا وارد سایت شوید ورود به سایت

اهداف دوره

تعمیق مفهوم استراتژی آشنایی با مفاهیم، تعاریف، سطوح استراتژی ها شناخت چارچوب های استراتژیک و تمایز آن با تفکر و ابزار استراتژی ارائه نمونه های کاربردی از استراتژی در سازمان ها درک، شناسایی و طبقه بندی عملیات های سازمانی تعمیق مفهوم مدیریت فرآیندهای کسب و کار درک ارتباطات سطوح استراتژی و عملیات

سرفصل های دوره ی کلاس آنلاین مدیریت استراتژیک فرآیندهای کسب و کار

 • گذار از وظیفه گرایی به فرآیند گرایی
 • مفهوم و تعریف فرآیند از دیدگاه¬های مختلف
 • اهمیت فرآیند در سازمان
 • مقایسه نقاط ضعف / قوت فرآیندگرایی در سازمان
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • تشریح تمایز ابزارهای اطلاعاتی فرآیندگرا (ERP/BPMS/WFM)
 • متدولوژی های فرآیند محوری
 • شناسایی و تعریف فرایندهای سازمان
 • نحوه شناسایی فرایندهای سازمان
 • نحوه نامگذاری فرایندهای شناسایی شده
 • نحوه ارزیابی فرایندها
 • نحوه اجرا و اصلاح فرآیندها
 • آشنایی با روش های بهبود فرآیندها
 • مدل بلوغ فرایندی
 • معماری فرایندهای سازمان
 • تدوین معماری فرآیندها با استفاده از IDEF0
 • گام ها و روش های مرتبط با اکتشاف فرایندها در سازمان
 • تحلیل فرایندهای سازمان
 • رویکردهای کیفی و کمی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
 • روش‌های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها
 • شاخصهای کلیدی عملکردKPI
 • بررسی روند شکل‌گیری استاندارد BPMN
 • مدل زنجیره ارزش پورتر
 • نقش فناوری اطلاعات در فرآیند محوری
 • جمعبندی آموزش‌ها و پرسش و پاسخ

پیش نیازهای دوره

 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)