کلاس خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN(گروه 1) (کد کلاس: 302/96/275)

ردیفتاریخ برگزاریساعت شروعساعت پایان
1شنبه 1396/02/2300:0123:59
2یکشنبه 1396/02/2400:0123:59
3دوشنبه 1396/02/2500:0123:59
4سه شنبه 1396/02/2600:0123:59
5چهار شنبه 1396/02/2700:0123:59
6پنج شنبه 1396/02/2800:0123:59
7جمعه 1396/02/2900:0123:59

مدرس:

ظرفیت باقی مانده: 0 نفر

مدت: 24ساعته شبانه روز

کاربر گرامی، لطفا جهت ثبت نام/ورود به کلاس ابتدا وارد سایت شوید ورود به سایت

اهداف دوره

سرفصل های دوره ی خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN(گروه 1)

پیش نیازهای دوره

کاربر گرامی، لطفا جهت ثبت نام/ورود به کلاس ابتدا وارد سایت شوید ورود به سایت