کلاس خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN-گروه1 (کد کلاس: 302/96/339)

ردیفتاریخ برگزاریساعت شروعساعت پایان
1شنبه 1396/05/2100:0123:59
2یکشنبه 1396/05/2200:0123:59
3دوشنبه 1396/05/2300:0123:59
4سه شنبه 1396/05/2400:0123:59
5چهار شنبه 1396/05/2500:0123:59
6پنج شنبه 1396/05/2600:0123:59
7جمعه 1396/05/2700:0123:59

مدرس:

ظرفیت باقی مانده: 0 نفر

مدت: 24ساعته شبانه روز

ثبت نام و مشاهده پیش فاکتور

کاربر گرامی، لطفا جهت ثبت نام/ورود به کلاس ابتدا وارد سایت شوید ورود به سایت

اهداف دوره

سرفصل های دوره ی خودآموز وآزمون آشنایی با زبان مدلسازی فرآیندهاBPMN-گروه1

پیش نیازهای دوره