کلاس کارگاه مدلسازی فرآیندها با BPMN (کد کلاس: 303/96/436)

ردیفتاریخ برگزاریساعت شروعساعت پایان
1پنج شنبه 1396/10/2809:0017:00
2جمعه 1396/10/2909:0017:00

مدرس:

ظرفیت باقی مانده: 0 نفر

مدت: 09:00 تا 17:00

مبلغ: 5,000,000 ریال

ثبت نام و مشاهده پیش فاکتور

کاربر گرامی، لطفا جهت ثبت نام/ورود به کلاس ابتدا وارد سایت شوید ورود به سایت

اهداف دوره

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار به عنوان اولین مرحله از چرخه عمر فرایندها، یک الگوی استاندارد تصویری و گرافیکی برای نمایش فرآیندهای انجام کار در سازمان است. اقدام هایی که در سازمان برای تحلیل، طراحی و بهبود فرایندها انجام می شود وابسته به مدل سازی آن ها است. BPMN به عنوان جامع ترین استاندارد جهانی مدل سازی فرایند، بین طراح و اجرا کننده سیستم ارتباط ایجاد کرده و پیاده سازی فرایندهای طراحی شده را امکان پذیر می سازد. فراگیران در دوره مدلسازی فرآیندها با انواع ابزار، الگو و روش‌های مدلسازی، نماد و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN2، روش‌های بهبود و مستندسازی فرآیندهای کسب وکار (BPMN2) در سازمان به طور کامل آشنا شده و میتوانند با استفاده از مفاهیم BPMN2به مدلسازی فرآیندهای کسب و کار خود بپردازند و فرآیندها را مدلسازی نمایند.

سرفصل های دوره ی کارگاه مدلسازی فرآیندها با BPMN

 • جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
 • روش‌شناسی و سطوح مدلسازی فرایند
 • تاریخچه و ویژگی های BPMN
 • مفهوم و تعریف فرآیندها
 • شناسایی و انتخاب فرایندها
 • تاثیر ابزارهای اطلاعاتی در مدل سازی فرآیند
 • معرفی کامل عناصر BPMN و ارائه مثالهای کاربردی
 • قوانین BPMN2.0
 • آشنایی با انواع زیرفرایندها و کاربرد آنها
 • رایج ترین اشتباهات در مدل سازی فرایند
 • استانداردسازی شاخص های کارایی فرآیند
 • چگونگی شبیه سازی فرآیند
 • رسم نمودار یک فرایند
 • دروازه ها (Gateway) و تعیین مسیر جریان فرایندها و ارائه مثال های عملی
 • آشنایی با مجموعه کامل رویدادها(event) و کاربرد آنها
 • ویژگیهای رخدادهای شروع و پایان
 • ویژگیهای رخدادهای میانی
 • انواع مصنوعات(Artifacts) و کاربرد آنها
 • مجموعه کامل فعالیت ها (Activity) و کاربرد آنها
 • ارائه مباحث پیشرفته مدل سازی فرآیند
 • انواع اشیا ارتباط دهنده و ارائه مثال های کاربردی
 • تعریف ارتباطات خارجی رلهای سازمان
 • انواع خطوط شناوری و ارائه مثال های کاربردی
 • حل تمرین براساس مثالهای واقعی در سازمان های ایرانی

پیش نیازهای دوره

 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار