نام دوره: آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر (زیرساختها)

هدف دوره

در این دوره کاربر Admin سیستم اتوماسیون می بایست بتواند : چارت سازمانی ، قالب نامه، دبیرخانه ایجاد نماید باید بتواند دسترسی های کاربران را مدیریت نماید، کاربر جدید ایجاد و دسترسی های لازم را اعمال نماید

سرفصل ها

  • اطلاعات پایه سازمان
   • اطلاعات پایه سازمان(کاربرد، نام شرکت،کد پستی، آدرس، لوگوی عمومی، لوگوی صفحه ورود)
  • نوع سازمان
   • مفهوم نوع سازمان
   • تعریف نوع سازمان
   • دسترسی نوع سازمان
  • سازمان/چارت/پرسنل
   • سازمان ها
    • مفهوم سازمان
    • تعریف سازمان
    • ویرایش سازمان
    • انتقال سازمان
    • حذف سازمان
    • دسترسی به سازمان
   • چارت سازمانی
    • مفهوم چارت
    • تعریف چارت
     • تعریف کد و تعریف فرمت با فیلد Dep
    • ویرایش
    • انتقال
    • مشاهده پرسنل
    • حذف
    • ترسیم،خروجی بهExcel
   • افراد سازمان (کاربران)
    • اضافه
     • اطلاعات پایه
     • نام کاربری
     • اطلاعات سازمانی
     • امضاء
     • تصویر پرسنلی
    • ویرایش و حذف کاربر
    • بارگذاری تصاویر کاربران از فایل Zip
    • بارگذاری امضای کاربران از فایل Zip
    • نحوه تعیین دسترسی کاربران
  • سازمان ها و شرکت ها بیرونی
   • مفهوم سازمانها و شرکتها
    • تعریف سازمان/شرکت
    • ویرایش
    • حذف
   • افراد مربوطه
    • اضافه
    • ویرایش
    • حذف
     • اشاره ای به لیست گیرندگان در نامه جدید و تماس ها در بخش مکاتبات
   • ثبت اطلاعات از طریق Excel
   • ادغام سازمان یا شرکت
  • دبیرخانه
   • دبیرخانه (افزودن، ویرایش، حذف، دسترسی ها(دسترسی به دپارتمان، دسترسی به برنامه تخصصی دبیرخانه)
   • شمارنده(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • فرمت(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • اشاره ای به اندیکاتور در نامه جدید در بخش مکاتبات
   • دسته بندی قالب نامه(اضافه، ویرایش، حذف)
  • قالب نامه
   • افزودن
   • قالب وب
   • قالب ورد
   • قالب قلم نوری
   • دسترسی ها
  • محل های بایگانی
   • افزودن بایگانی(کاربرد)
   • نوع آرشیو شخصی(کاربرد)
   • نوع آرشیو سازمانی(کاربرد)
   • دسترسی بایگانی(دسترسی دپارتمان، دسترسی به سمت)
   • ویرایش بایگانی
   • انتقال بایگانی
   • حذف بایگانی
  • پرونده ها
   • افزودن پرونده(کاربرد)
   • تعریف کد و تعریف فرمت
   • دسترسی پرونده(افزودن، افزودن به همراه زیر مجموعه، حذف به همراه زیر مجموعه)
  • دسترسی به انتساب و یادآوری(کاربرد، افزودن، حذف)
  • تنظیم حساب های ایمیل ECE
  • تنظیمات سرور فکس
   • کاغذ نامه(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
    • ایجاد قالب نامه وبی با کاغذ افزوده شده
   • محدود کردن فرد خاص به عنوان فرستنده(کاربرد، افزودن، حذف)
   • محدود کردن فرد خاص به عنوان گیرنده(کاربرد، افزودن، حذف)
   • دسترسی به کل نامه های دپارتمان(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • دسترسی به نامه ها و ارجاعات محرمانه(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • دسترسی ابطال نامه
    • ابطال در سطح سازمان کاربر
    • ابطال نامه های صادر شده از سازمان به سازمان مقصد از طریق درگاه
   • دسترسی مشاهده سوابق ارجاع(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • دسترسی مشاهده پیوست(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • دسترسی به سرویس آفلاین(کاربرد، افزودن، ویرایش، حذف)
   • ارجاع خاص(کاربرد، اضافه، اضافه به همراه زیر مجموعه، حذف به همراه زیر مجموعه، حذف)
   • موضوعات پرکاربرد
    • موضوعات پرکاربرد سازمانی(کاربرد، اضافه، حذف)
   • تعریف جانشین
   • انتقال کارتابل
    • ارجاع همه نامه ها
    • انتقال کارتابل
   • تاریخچه تغییرات نامه(کاربرد، جستجو)
   • تقویم ها(اضافه، ویرایش، حذف، دسترسی ها (دسترسی افراد و دسترسی دپارتمان))
   • دسترسی به انتساب تقویم جلسات
   • اطلاعات پایه تقویم جلسات(اضافه، ویرایش، حذف)
   • تنظیمات رویداد تقویم
   • گروه گیرندگان تقویم جلسات
   • تنظیمات سیستم
   • کاربران(کاربرد، ایجاد کاربر، ویرایش، حذف، مدیریت گروه ها، دسترسی)
   • افراد بدون سمت(کاربرد، اضافه، ویرایش)
   • تنظیمات ثبت نام(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • تنظیمات هشدار(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • تنظیمات رویداد(کاربرد، اضافه)
   • تنظیمات امنیتی
   • تنظیمات انتقال فایل(کاربرد، اضافه بر اساس واحد سازمانی، براساس سمت، تنظیمات کلی انتقال فایل)
   • کاربرد AuxOperation
   • نحوه پشتیبان گیری از طریق سیستم
   • اخبار و اعلانات
   • تصویر روز
   • پیام روز
   • فهرست گروه کاربران(کاربرد، اضافه، ویرایش گروه، حذف گروه، حذف و اضافه اعضاء)
   • تایید ثبت نام
   • کاربران LDAP
   • رویدادهای سفارشی (کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • فایل های انتقال یافته ( کاربرد، فایل ها، دانلود همه فایل ها)
   • دسترسی ها
   • تخصیص مجوز براساس کاربر
   • تخصیص مجوز براساس گروه های کاربری
   • کاربران قفل شده
   • گواهی امنیتی معتبر
   • شبکه(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • دسترسی کاربران شبکه(کاربرد، اضافه)
   • دسترسی گروه کاربران شبکه(کاربرد، اضافه)
   • محدودیت زمان ورود به سیستم(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • محدودیت ورود به سیستم گروه کاربران(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • ارتباطات فعال
    • پیوندهای شخصی(کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
    • پیوندهای سازمانی (کاربرد، اضافه، ویرایش، حذف)
   • تغییر رمز عبور
   • پیام ها
   • مانیتورینگ پیامک های ارسالی
   • مانیتورینگ ایمیل های ارسالی
   • مانیتورینگ فکس
   • ارتباطات فعال من

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید