نام دوره: مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

هدف دوره

BPM روشی یکپارچه برای شناسایی، طراحی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای سازمانی است. هدف از وجود BPM در سازمان ها آن است که بتوان کلیه فرآیندها را مطابق با اهداف استراتژیک سازمان مدیریت نمود. در دوره «مدیریت فرایند‌ کسب‌وکار» از روش‌های مختلف از قبیل تفکر تحلیلی، مدلسازی به روش IDEF0 و IDEF3، الگوبرداری PCF و APQC، مستندسازی BPMN2.0، نقشه راه فرآیندگرایی ، تکنیک‌های بازمهندسی فرایند، ایجاد نگرش کلان و سیستمی نسبت به جایگاه فرآیند در سازمان و ساختارهای حاکمیت مدیریت فرایند استفاده می‌کنیم. بنابراین شما در این دوره می‌توانید یک مسیر کاملی را از الف تا ی برای یادگیری مدیریت فرایند کسب‌وکار طی کنید.

سرفصل ها

  • گذار از وظیفه گرایی به فرآیند گرایی
  • مفهوم و تعریف فرآیند از دیدگاه¬های مختلف
  • اهمیت فرآیند در سازمان
  • مقایسه نقاط ضعف / قوت فرآیندگرایی در سازمان
  • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • تشریح تمایز ابزارهای اطلاعاتی فرآیندگرا (ERP/BPMS/WFM)
  • متدولوژی های فرآیند محوری
  • شناسایی و تعریف فرایندهای سازمان
  • نحوه شناسایی فرایندهای سازمان
  • نحوه نامگذاری فرایندهای شناسایی شده
  • نحوه ارزیابی فرایندها
  • نحوه اجرا و اصلاح فرآیندها
  • آشنایی با روش های بهبود فرآیندها
  • مدل بلوغ فرایندی
  • معماری فرایندهای سازمان
  • تدوین معماری فرآیندها با استفاده از IDEF0
  • گام ها و روش های مرتبط با اکتشاف فرایندها در سازمان
  • تحلیل فرایندهای سازمان
  • رویکردهای کیفی و کمی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
  • روش‌های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها
  • شاخصهای کلیدی عملکردKPI
  • بررسی روند شکل‌گیری استاندارد BPMN
  • مدل زنجیره ارزش پورتر
  • نقش فناوری اطلاعات در فرآیند محوری
  • جمعبندی آموزش‌ها و پرسش و پاسخ

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید