نام دوره: مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

هدف دوره

آشنایی با روند تکامل مدیریت عملیات از ابتدا تا فرآیندگرایی آشنایی با چالش ها و فرصت های کسب و کار درک لزوم، مزایا و نقشه راه فرآیندگرایی ایجاد نگرش کلان و سیستمی نسبت به جایگاه فرآیند در سازمان شناسایی چرخه عمر فرآیند و الگوی عملی برای مدیریت آن شناخت مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت فرآیند شناسایی زنجیره ارزش و فرآیندهای کسب و کار آشنایی با سیستم، فرآیند و ابزارهای مدیریت فرآیند آشنایی با متدولوژی ها، چگونگی بکارگیری و مزایای آن

سرفصل ها

  • گذار از وظیفه گرایی به فرآیند گرایی
  • مقایسه نقاط ضعف / قوت فرآیندگرایی
  • تفکر سیستمی
  • معماری سازمانی
  • چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار
  • استقرار فرآیندها
  • مدیریت مبتنی بر فرآیند
  • تحول و بهبود فرآیند
  • بلوغ فرآیند
  • نقش فناوری اطلاعات در فرآیند محوری
  • الگوبرداری از مراجع فرآیندی
  • متدولوژی های فرآیند محوری

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید