نام دوره: مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0

هدف دوره

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار به عنوان اولین مرحله از چرخه عمر فرایندها، یک الگوی استاندارد تصویری و گرافیکی برای نمایش فرآیندهای انجام کار در سازمان است. اقدام هایی که در سازمان برای تحلیل، طراحی و بهبود فرایندها انجام می شود وابسته به مدل سازی آن ها است. BPMN به عنوان جامع ترین استاندارد جهانی مدل سازی فرایند، بین طراح و اجرا کننده سیستم ارتباط ایجاد کرده و پیاده سازی فرایندهای طراحی شده را امکان پذیر می سازد. فراگیران در دوره مدلسازی فرآیندها(BPMN) بر بستر" پروسس میکر"، ابتدا با مقدمات و مفاهیم مدیریت فرایندها(BPM) آشنا می شوند. سپس روش های شناسایی و انتخاب فرایندها، نمادها و استانداردهایBPMN2.0 و همچنین نحوه مدلسازی فرایندها آموزش داده میشود. در نهایت جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم مدلسازی فرایندها و بکارگیری صحیح استاندارد BPMN2.0 با حل مسائل و تمرین‌های گوناگون بصورت عملی آموزش مدلسازی فرایندها با زبان BPMN2.0 را فرا خواهند گرفت.

سرفصل ها

  • 1- جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
  • 2- مفهوم و تعاریف فرایند
  • 3- شناسایی و انتخاب فرآیند
  • 4- معرفی کامل عناصر BPMN
  • 5- رسم نمودار یک فرآیند
  • 6- دروازه ها (Gateway) و تعیین مسیر جریان فرایندها و ارائه مثال های عملی
  • 7- الگوی فعالیت‌های پیاپی با ترتیب متفاوت
  • 8- آشنایی با مجموعه کامل رویدادها(event) و کاربرد آنها
  • 9- مجموعه کامل فعالیت ها (Activity) و کاربرد آنها
  • 10- فرایند اخذ تاییدهای فرآیند
  • 11- اشتباهات رایج مدلسازی
  • 12- حل تمرین
  • 13- قوانین BPMN2.0

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید