نام دوره: مدیریت استراتژیک فرآیندها( اتصال استراتژی به فرآیند)

هدف دوره

تعمیق مفهوم استراتژی آشنایی با مفاهیم، تعاریف، سطوح استراتژی ها شناخت چارچوب های استراتژیک و تمایز آن با تفکر و ابزار استراتژی ارائه نمونه های کاربردی از استراتژی در سازمان ها درک، شناسایی و طبقه بندی عملیات های سازمانی تعمیق مفهوم مدیریت فرآیندهای کسب و کار درک ارتباطات سطوح استراتژی و عملیات

سرفصل ها

  • استراتژی چیست؟
  • تعریف استراتژی
  • سطوح استراتژی
  • چارچوب مدیریت استراتژی
  • متدولوژی اتصال استراتژی عملیات
  • انواع عملیات های سازمانی
  • فرآیند کسب و کار چیست؟
  • تعریف مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار
  • چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • انواع فرآیندها (ماتریس اهمیت - ضرورت)
  • تمایز استراتژی و قواعد کسب و کار

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید