نام دوره: تحول و بهبود فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با تحول فرآیندی درک لزوم تحول فرآیند شناخت نقشه راه جامع تحول فرآیندهای سازمان آشنایی با روش ها و نتایج پایش اثربخشی برنامه های تحول

سرفصل ها

  • ابزارهای تحول (شش سیگما، ناب، مدل تعالی،TQM،ABC، ...)
  • مدیریت تغییر و الزامات آن
  • تمایز برنامه تحول و منطبق سازی فرآیندها
  • روشهای تحول (بهبود، بازمهندسی و انتشار موفقیت)
  • نقش برون سپاری فرآیندها در برنامه تحول
  • بلوغ فرآیندی و تاثیر آن بر پروژه های تحول فرآیند
  • نقش ابزارهای اطلاعاتی در تحول فرآیند (آماره ها، داشبورد، نسخه فرآیندی و ...)
  • تدوین نقشه راه تحول فرآیندی و الزامات آن
  • روش و الزامات سنجش اثربخشی تحول فرآیند

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید