نام دوره: پیاده سازی(اتوماسیون) فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با ویژگی های سیستم، فرآیند و ابزارهای مدیریت فرآیند آشنایی با استانداردهای و افزایش مهارت مدل سازی فرآیند آشنایی با روش های پیاده سازی و استقرار فرآیندهای کسب و کار آشنایی با مزایا و معایب ابزارهای مدیریت فرآیند مقایسه قابلیت های چند BPMS بر اساس شاخص های استاندارد آشنایی با روش ساخت فرآیند در BPMS ساخت یک فرآیند نمونه از ابتدا تا انتها

سرفصل ها

  • • تعاریف و مفاهیم (سیستم / فرآیند / زنجیره ارزش و ...)
  • • تاثیر فن آوری اطلاعات در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • • انواع پیاده سازی فرآیند (دستی، اتوماسیون و مکانیزاسیون)
  • معرفی و طبقه بندی ابزارهای مدیریت فرآیند (ERP/WFM/BPMS)
  • اولویت بندی استقرار
  • جایگاه و تاثیر اتوماسیون در چرخه عمر BPM
  • اجزا BPMS
  • کاربرد مراجع فرآیندی در حوزه اتوماسیون فرآیند
  • ابزارهای اطلاعاتی مبتنی بر فرآیند
  • نقش اتوماسیون در بلوغ فرآیندهای کسب و کار
  • ساخت نمونه فرآیند واقعی در بستر BPMS
  • آموزش نصب نرم افزار BPM
  • مدلسازی یک فرآیند
  • آموزش تعریف مدل داده
  • آموزش ساخت فرم ها
  • اجرای فرآیند
  • اضافه کردن روال تایید در فرآیند
  • آموزش نحوه ارتباط با وب سرویس ها)

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0
 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • دوره تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید