نام دوره: پیاده سازی(اتوماسیون) فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

این دوره به پیاده سازی و مدیریت فرایندها به کمک ابزارهای پیاده سازی میپردازد که از مرور مفاهیم فرایندی و زبان مدلسازی شروع و با تشریح یک متدلوژی هفت مرحلهای به اجرای فرایند ختم میشود. به فراگیران اموزش داده میشود : چه چیزی را باید بدانیم تا بتوانیم از فرآیندهای کسب و کار صحبت به عمل آوریم؟ برنامه ریزی فرآیندهای کسب وکار چطور به نظر می رسد؟ فرآیندهای کسب و کار چطور اجرا می‌شوند؟ پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار چقدر هزینه در بر دارد؟ چه کسی باید در اجرای این فرآیندها مشارکت نماید؟ آیا فرآیندهای کسب و کار اجرا شده، انتظارات را برآورده می کنند ؟ و ....

سرفصل ها

  • جایگاه و تاثیر اتوماسیون و پیاده سازی فرآیندها در چرخه عمر فرآیندها
  • مرورکلی مفاهیم مدیریت فرایندها(تعاریف و مفاهیم سیستم / فرآیند / زنجیره ارزش و ...)
  • تاثیر فن آوری اطلاعات در مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • سیستم مدیریت فرایند و تفاوتهای آن با سایر سیستم‏های این حوزه
  • انواع پیاده سازی فرآیند (دستی، اتوماسیون و مکانیزاسیون)
  • معرفی و طبقه بندی ابزارهای مدیریت فرآیند (ERP/WFM/BPMS)
  • اولویت بندی استقرار فرآیندها
  • نقش اتوماسیون در بلوغ فرآیندهای کسب و کار
  • آموزش نصب نرم افزار BPM( پروسس میکر )
  • یادآوری نمادهای BPMN و معرفی محیط طراحی فرآیند
  • مدلسازی و تعریف استانداردهای فرآیند
  • محیط کاربری نرم افزار مدیریت فرایند و معرفی سربرگ های مهم
  • آموزش تعریف مدل داده
  • ایجاد و تعریف مدل داده در BPMS
  • ایجاد مدل فرایندی در BPMS
  • آموزش ساخت و طراحی فرم‏های فرایند در BPMS
  • آموزش تعریف قواعد کسب و کار
  • آموزش تعریف قوانین دروازه‌ها
  • تخصیص ایفاکنندگان فرایندی
  • آموزش تعریف روابط میان فرآیندی
  • آموزش اجرای فرآیند ساخته شده و مدیریت تغییرات آنها
  • معرفی کارتابل فرایندی و مدیریت کاربران
  • نحوه مدیریت، نگهداری و بهبود فرآیندهای پیاده سازی شده در BPMS
  • چگونگی نحوه ارتباط با وب سرویس ها
  • شبیه سازی و پیاده سازی یک نمونه فرآیند واقعی در بستر BPMS

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0
 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • دوره تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید