نام دوره: اصول یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی

هدف دوره

ایجاد یک فرآیند واقعی بدون اتصال آن به سایر سیستم ها و اطلاعات سازمان شدنی نیست. در این دوره نحوه دریافت اطلاعات از سایر سیستم های سازمان و تبادل اطلاعات با آن ها از طریق برنامه نویسی و ایجاد سرویس ها آموزش داده می شود. همچنین در این دوره، نحوه تغییر شکل فرم ها و اجرای فرم ها از طریق وب سایت، مورد بررسی قرار میگیرد.

سرفصل ها

  • آشنایی با انواع معماری های اطلاعاتی
  • تفکیک و طبقه بندی ابزارهای اطلاعاتی
  • سطوح مختلف یکپارچه سازی سرمایه اطلاعاتی
  • دریافت اطلاعات از دیگر سیستمهای اطلاعاتی
  • ارسال اطلاعات به دیگر سیستمهای اطلاعاتی
  • معماری های مبتنی بر فرآیند / داده
  • معماری سرویس گرا SOA
  • استفاده از API ها در سیستم BPMS
  • ایجاد وب سرویس و تعامل ساده با برنامه
  • درج و به هنگام سازی اطلاعات از طریق سرویس
  • ساخت Xml Schema برای مدل های داده
  • ایجاد وب سرویس و تعامل با برنامه از طریق XML
  • استفاده از برنامه گذرگاه سازمانی فراگستر (ESB)
  • ایجاد فرآیند از سایر سیستم های اطلاعاتی
  • ذخیره سازی فایل ها در سیستم مدیریت مستندات
  • معرفی انواع پایگاه داده
  • ارتباط با سایر پایگاه های داده مانند MySql، Oracle

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0
 • دوره دوره پیشرفته نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS+)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید