نام دوره: ارزیابی بلوغ فرایندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با انواع مدل بلوغ آشنایی با نتایج عملکردی حاصل از پیاده سازی مدل بلوغ بررسی به روش های بلوغ فرآیندی آشنایی با معیارهای سنجش در مدل‌های بلوغ آشنایی با روش‌های تصمیم‌گیری مناسب نسبت به نحوه عملکرد و حرکت آشنایی با چارچوبی برای اولویت‌دهی اقدامات اصلاحی

سرفصل ها

  • تعاریف و مفاهیم بلوغ
  • انواع مدل های بلوغ
  • مزایای عملی ارزیابی بلوغ فرآیندی
  • بررسی ارزیابی بلوغ بر عملکرد سازمان
  • آشنایی با ساختار و محتوای مدل بلوغ فرآیند
  • معرفی سطوح بلوغ
  • نقشه راه تکوین فرآیندها
  • بلوغ به عنوان ابزار اولویت بندی طرح های تحولی

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید