نام دوره: تفکر سیستمی و معماری سازمانی

هدف دوره

آشنایی با تفکر سیستمی تمایز سیستم و دینامیزم سیستم شناخت انواع تفکر شناخت انواع سیستم آشنایی با اصول و قوانین تفکر سیستمی شناسایی ارتباط تفکر سیستمی و نگرش فرآیندی آشنایی و شناخت راهکارهای رفع موانع تفکر سیستمی

سرفصل ها

  • انواع تفکر
  • تعریف سیستم، انواع و اجزا آن
  • ویژگی های سیستم
  • تمایز تفکر سیستمی و دینامیزم سیستم
  • اصول و قوانین تفکر سیستمی
  • نگرش فرآیندی به عنوان ابزار تفکر سیستمی
  • بررسی مدیریت فرآیند به عنوان یک سیستم
  • رابطه بین تفکر سیستمی و بهره وری
  • موانع تفکر سیستمی
  • کاربردهای تفکر سیستمی در سازمان ها و ارائه مثال عملی

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید