نام دوره: تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار (BPA) یک روش تخصصی در چارچوب گسترده مدیریت فرآیند کسب‌وکار است و وظیفه آن تحلیل و بررسی میزان دستیابی فرآیندهای فعلی به اهدافشان می‌باشد. تحلیل فرآیند کسب‌وکار به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد نیازمندی ها را استخراج و فرآیندهای مضر در عملکرد سازمان و نحوه غلبه بر آنها را شناسایی کنند. در این دوره آموزشی فراگیران متناسب با نیاز سازمان های ایرانی بر اساس مشارکت فراگیران و حل مثال های تحلیلی به صورت گام به گام با حوزه های دانشی تحلیل سیستم/ جایگاه تحلیل فرآیند در چرخه عمر فرآیندها/ابزارها و تکنیک های تحلیل فرآیندها/ نحوه شناسایی و استخراج نیازمندی فرآیندهای کسب و کار/ مستند سازی روشن از فرایندها / تهیه شناسنامه فرآیند آشنا خواهند شد.

سرفصل ها

  • نقش و جایگاه تحلیل فرآیندها در چرخه عمر فرآیند و پروژه های مدیریت فرآیند
  • چگونگی استخراج و تحلیل نیازمندی فرآیندی سازمان مبتنی بر BPM
  • چگونگی ارزیابی و تایید راه‌حل‌های فرآیندی
  • اشنایی با اهداف، مزایا و عوامل موفقیت تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • بیان روش های شناسایی و احصاء فرآیندهای کسب و کار
  • تشخیص تمایز تحلیل گر کسب و کار و فرآیند
  • مروری بر شایستگی های کلیدی تحلیل گر کسب و کار
  • تعریف نقش تحلیل گر فرآیندهای کسب و کار
  • تاثیر مدل های مرجع در پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار
  • مستندسازی فرایندها بر اساس شناسنامه استاندارد فرایندها
  • آشنایی با نحوه تدوین شناسنامه فرآیندها مطابق با استاندارد APQC
  • روش های کمی و کیفی تحلیل فرآیندها
  • ماتریس اهمیت – ضرورت فرآیندها
  • چرایی و چگونگی همبستگی استراتژی و فرآیند
  • روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحلیل
  • نقش مدل های مرجع در تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • تحلیل چندین نمونه فرآیندهای واقعی سازمان ها

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید