نام دوره: تحلیل و استخراج فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با روش ها، تکنیک ها، الزامات و ابزارهای تحلیل فرآیند شناخت اجزا و المان های شناسنامه فرآیند به عنوان خروجی تحلیل آشنایی با روش های احصا و شناسایی فرآیندهای کسب و کار درک جایگاه تحلیل فرآیند در چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار آشنایی با ابزارهای اطلاعاتی در زمینه تحلیل فرآیندهای کسب و کار

سرفصل ها

  • تحلیل فرآیندهای کسب و کار چیست؟
  • اهداف، مزایا و عوامل موفقیت تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • روش های شناسایی و احصاء فرآیندهای کسب و کار
  • همبستگی استراتژی و فرآیند
  • ماتریس اهمیت – ضرورت فرآیندها
  • ورودی، پردازش و خروجی تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحلیل
  • نقش مدل های مرجع در تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • انواع تجزیه و تحلیل
  • اجزا شناسنامه فرآیند

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید