نام دوره: تفکر استراتژیک و چارچوب های مدیریت استراتژی

هدف دوره

تعمیق مفهوم مدیریت استراتژی درک علل اصلی موانع اجرای موفق استراتژی شناخت سطوح استراتژی و ارائه نمونه های استراتژیک آشنایی با تمایز و انواع تفکر، چارجوب و ابزار استراتژی آشنایی با چارچوب عمومی مدیریت استراتژی

سرفصل ها

  • تعریف مدیریت و اهداف عام آن
  • تعریف استراتژی و اهداف استراتژیک
  • تشریح تمایز تفکر، چارچوب و ابزار استراتژی
  • تعریف مدیریت استراتژی
  • دلایل شکست استراتژی
  • استراتژی موفق و مزیت رقابتی پایدار
  • پیش نیازهای تحول استراتژیک
  • تشریح سطوح استراتژی
  • ارائه نمونه های موردی (ایرانی – جهانی) برای استراتژی ها
  • اجزا و عناصر استراتژی
  • روش های تدوین استراتژی
  • فرآیند مدیریت استراتژی
  • تجزیه و تحلیل استراتژی
  • تدوین و توسعه برنامه استراتژی
  • اجرا استراتژی
  • کنترل استراتژی
  • اهمیت پیوند استراتژی و عملیات

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید