نام دوره: مدیریت مبتنی بر فرآیند

هدف دوره

درک و لزوم کنترل و نظارت فرایندهای کسب و کار ارتقائ مهارت و آشنایی با تعیین شاخص ‌های کلیدی عملکرد آشنایی اجمالی با روش‌های گزارش‌دهی آشنایی با سیستم های بهبود مستمر آشنایی با نظام پاداش کارکنان بر مبنای عملکرد فرایندهای کسب و کار

سرفصل ها

  • انواع رویکرد مدیریتی
  • تعاریف و مفاهیم مدیریت مبتنی بر فرآیند
  • دغدغه ها و چالش های مدیریت
  • تمایز مالکیت و مدیریت فرآیند
  • هم افزایی مدیران فرآیندی و وظیفه ای
  • ساختار شکست اهداف
  • برنامه ریزی بر اساس خروجی
  • سازماندهی (تعریف / تخصیص / تسطیح) منابع بهینه
  • هم سو سازی با اهداف، دیگر فرآیندها و منابع
  • تعریف کنترل فرایندها و سطوح آن
  • فرآیند مدیریت
  • سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر فرآیند
  • مراجع عملکردی
  • نقش ابزارهای اطلاعاتی در مدیریت مبتنی بر فرایندها

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید