نام دوره: دوره ویژه استقرار فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با جایگاه استقرار و انواع روش های پیاده سازی فرآیندها در چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار، بر اساس تحلیل فرآیند، مدل سازی طبق استاندارد جهانی BPMN2.0 و اتوماسیون در بستر BPMS معتبر Bizagi / در این دوره شرکت کنندگان بصورت فشرده و جامع با اجزای شناسنامه فرآیند منتشر شده از سوی APQC آشنا شده و چند نمونه فرآیند واقعی سازمان های خود را تحلیل نموده و بر اساس شناسنامه استاندارد، مستندسازی می نمایند. / سپس بر اساس فرآیندهای مستند شده، مدل واقعی فرآیند را طبق استاندارد BPMN2.0 مدل سازی نموده و توسط اساتید دوره رفع اشکال صورت می پذیرد / در نهایت فرآیندهای مدلسازی شده خود را در بستر Bizagi پیاده سازی می نمایند. بر اساس چرخه تولید فرآیند در بیزاجی این مراحل صورت پذیرفته و در انتهای یک نمونه واقعی از فرآیند جاری شده در سازمان را مشاهده می کنند.

سرفصل ها

  • جایگاه استقرار در چرخه عمر BPM
  • تشریح تمایز ابزارهای اطلاعاتی فرآیندگرا (ERP/BPMS/WFM)
  • تحلیل فرآیندهای کسب و کار چیست؟
  • تاثیر مدل های مرجع در پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار
  • تشریح اجزا شناسنامه فرآیند
  • هدف مدل سازی
  • انواع روش های مدل سازی
  • ساخت چند نمونه فرآیند کاربردی

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0
 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید