نام دوره: دوره ویژه استقرار فرآیندهای کسب و کار

هدف دوره

آشنایی با جایگاه استقرار و انواع روش های پیاده سازی فرآیندها در چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار، بر اساس تحلیل فرآیند، مدل سازی طبق استاندارد جهانی BPMN2.0 و اتوماسیون در بستر BPMS معتبر Bizagi / در این دوره شرکت کنندگان بصورت فشرده و جامع با اجزای شناسنامه فرآیند منتشر شده از سوی APQC آشنا شده و چند نمونه فرآیند واقعی سازمان های خود را تحلیل نموده و بر اساس شناسنامه استاندارد، مستندسازی می نمایند. / سپس بر اساس فرآیندهای مستند شده، مدل واقعی فرآیند را طبق استاندارد BPMN2.0 مدل سازی نموده و توسط اساتید دوره رفع اشکال صورت می پذیرد / در نهایت فرآیندهای مدلسازی شده خود را در بستر یکی از نرم افزارهای پروسس میکر یا Bizagi پیاده سازی می نمایند. بر اساس چرخه تولید فرآیند در بیزاجی این مراحل صورت پذیرفته و در انتهای یک نمونه واقعی از فرآیند جاری شده در سازمان را مشاهده می کنند.

سرفصل ها

  • جایگاه استقرار در چرخه عمر BPM
  • تشریح تمایز ابزارهای اطلاعاتی فرآیندگرا (ERP/BPMS/WFM)
  • تحلیل فرآیندهای کسب و کار چیست؟
  • تاثیر مدل های مرجع در پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار
  • تشریح اجزا شناسنامه فرآیند
  • هدف مدل سازی
  • انواع روش های مدل سازی
  • ساخت چند نمونه فرآیند کاربردی

  بیشتــــــر

پیش نیازها

 • دوره مدلسازی فرآیند با استاندارد BPMN 2.0
 • دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • لیست کلاسهای درحال ثبت نام

  لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید