نام دوره: بسته های ویژه بازار کار

هدف دوره

این دوره‌ها با هدف پوشش‌دهی نیازهای آموزشی مشاغل موجود در حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار طراحی شده است. طول هر دوره متناسب با نیازهای آموزشی هر شغل متغیر است. در این دوره‌ها، فراگیران ضمن آشنایی با مفاهیم کاربردی، با نحوه کاربری نرم افزارهای مدیریت و مدلسازی فرایندها نیز آشنا شده و آمادگی کامل جهت ورود به بازار کار و یا اجرای پروژه های فرایندی را خواهند داشت.

سرفصل ها

  • متناسب با نوع دوره های آموزشی ارائه شده در بسته ویژه بازار کار متفاوت می باشد و برای اطلاع از سرفصلهای هر یک از دوره ها بصورت مجزا میتوانید به این آدرس مراجعه نمایید.
  • https://cdn1.faragostar.net/academy/pdf/catalog.pdf
  • اهم سرفصلهای دوره طراحان و مدلسازان فرایند عبارتست از:
  • گذار از وظیفه گرایی به فرآیند گرایی
  • مقایسه نقاط ضعف / قوت فرآیندگرایی
  • چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار
  • استقرار فرآیندها
  • نقش فناوری اطلاعات در فرآیند محوری
  • الگوبرداری از مراجع فرآیندی
  • متدولوژی های فرآیند محوری
  • اهداف، مزایا و عوامل موفقیت تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • روش های شناسایی و احصاء فرآیندهای کسب و کار
  • همبستگی استراتژی و فرآیند
  • ماتریس اهمیت – ضرورت فرآیندها
  • ورودی، پردازش و خروجی تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • روش های جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحلیل
  • نقش مدل های مرجع در تحلیل فرآیندهای کسب و کار
  • انواع تجزیه و تحلیل
  • اجزا شناسنامه فرآیند
  • انواع روش‌ها و هدف‌های مدلسازی
  • مزایا و معایب روش های مدل سازی
  • روند تکاملی BPMN
  • زنجیره ارزش، ساختار شکست فرآیند و مدل سازی
  • جایگاه مدل سازی در چرخه BPM
  • معرفی عناصر BPMN و ارائه مثال کاربردی
  • اشیا جریان (رویداد، فعالیت، راه ورود و خروج)
  • خطوط شناوری (توالی، پیغام و پیوند)
  • اشیا ارتباط دهنده (Pool, Lane)
  • زیرفرآیندها، انواع و کاربرد
  • قوانین BPMN
  • بکارگیری الگوهای برتر فرآیندی
  • الگوهای فرآیندی
  • استانداردسازی شاخص های کارایی فرآیند
  • شبیه‌سازی فرآیند
  • جایگاه و تاثیر اتوماسیون در چرخه عمر BPM
  • تعاریف و مفاهیم (سیستم / فرآیند / زنجیره ارزش و …)
  • انواع پیاده سازی فرآیند (دستی، اتوماسیون و مکانیزاسیون)
  • معرفی و طبقه بندی ابزارهای مدیریت فرآیند (ERP/WFM/BPMS)
  • اولویت بندی استقرار
  • اجزاء BPMS
  • کاربرد مراجع فرآیندی در حوزه اتوماسیون فرآیند
  • نقش اتوماسیون در بلوغ فرآیندهای کسب و کار
  • ساخت نمونه فرآیند واقعی در بستر BPMS
  • مدلسازی یک فرآیند
  • آموزش تعریف مدل داده، ساخت فرم‌ها
  • اجرای فرآیند و اضافه کردن روال تایید در فرآیند
  • آموزش نحوه ارتباط با وب سرویس ها
  • ....

  بیشتــــــر

پیش نیازها

این دوره پیش نیاز ندارد

لیست کلاسهای درحال ثبت نام

لطفا برای مشاهده کلاسهای درحال ثبت نام وارد شوید