دوره‌های آموزشی ویژه مشتریان فراگستر

[av_slideshow_full size=’featured’ min_height=” stretch=” animation=’slide’ conditional_play=” autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ av_uid=’av-k8mypjcg’ custom_class=”]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’46223′ video=’http://’ mobile_image=” fallback_link=’http://’ video_format=” video_ratio=’16:9′ title=’دوره‌های آموزشی غیرحضوری’ custom_title_size=’35’ custom_content_size=’18’ caption_pos=’caption_right caption_right_framed caption_framed’ link_apply=’button’ link=’lightbox’ link_target=” button_label=’از اینجا شروع کنید’ button_color=’theme-color’ link1=’manually,#process-class’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=” custom_title=” custom_content=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1qpzfdf’ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” overlay_enable=”]
ویژه مشتریان و کاربران نرم‌افزارهای فراگستر
[/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’first-col’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-sr32tv’ custom_class=”]
[av_heading heading=’دوره های آنلاین ویژه مشتریان فراگستر’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’36’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-9j2yer’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=’20’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mm11kg’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

آموزش‌های الکترونیکی بستری مناسب و راه حلی آسان برای تمام کسانیکه دارای محدودیت‌های زمانی و مکانی هستند. بوسیله این بستر مجازی، نرم‌افزارهای فراگستر را بصورت غیرحضوری و آنلاین فرابگیرید، در آزمونها شرکت کنید و گواهینامه دریافت کنید.

[/av_textblock]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=’process-class’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-j8dz0z’ custom_class=”]
[av_heading heading=’فرایند ورود به کلاس‌های آنلاین’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’36’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-3m86ker’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_one_fourth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=’no_margin’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow=’aviaTBrow_boxshadow’ row_boxshadow_color=’#0a0a0a’ row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#02cae4′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8mxbkkz’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxb1gi’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۱

[/av_textblock]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue80c’ font=’entypo-fontello’ title=’در سایت ثبت نام کنید’ link=’page,33544′ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#02cae4′ custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=’30’ av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxa7bg’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
جهت شرکت در دوره ها بایستی ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.
[/av_icon_box]

[av_button_big label=’ثبت نام در فراگستر’ description_pos=’below’ link=’page,33544′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#02cae4′ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#02cae4′ av_uid=’av-k8n0bzek’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_button_big]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#15cc0c’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8mxbz70′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxb1gi’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۲

[/av_textblock]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue85c’ font=’entypo-fontello’ title=’وارد کلاس شوید’ link=’page,33883′ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#15cc0c’ custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxa7bg’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
پس از بررسی پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز وارد کلاس آنلاین شوید.
[/av_icon_box]

[av_button_big label=’ورود به کلاس’ description_pos=’below’ link=’page,33883′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#15cc0c’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#15cc0c’ av_uid=’av-k8n0bzek’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_button_big]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#e9bb0b’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8mxgtl7′ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxb1gi’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۳

[/av_textblock]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue81c’ font=’entypo-fontello’ title=’در آزمون شرکت کنید’ link=’page,36236′ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e9bb0b’ custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxa7bg’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
آزمونهای آکادمی فراگستر بصورت آنلاین برگزار میگردد.
[/av_icon_box]

[av_button_big label=’ورود به آزمون’ description_pos=’below’ link=’page,36236′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#e9bb0b’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#e9bb0b’ av_uid=’av-k8n0bzek’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_button_big]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#e600bb’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k8mxh4oq’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxb1gi’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۴

[/av_textblock]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8c9′ font=’entypo-fontello’ title=’گواهینامه دریافت کنید’ link=’page,841′ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e600bb’ custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mxa7bg’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
پس از کسب نمره قبولی، از سوی آکادمی فراگستر گواهینامه آموزشی براینان صادر خواهد شد.
[/av_icon_box]

[av_button_big label=’دریافت گواهینامه’ description_pos=’below’ link=’page,841′ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#e600bb’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#e600bb’ av_uid=’av-k8n0bzek’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_button_big]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ margin=” custom_margin=’0px’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-4fadglv’]
[av_heading heading=’فیلم‌های آموزشی’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’36’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’18’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’0′ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8o34jux’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
حتما پیش از ورود به کلاس آنلاین، فیلمهای زیر را ببینید
[/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’0′ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[/av_section]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-1xrunpv’]
[av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’30px,60px,30px,60px’ background=’bg_color’ background_color=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o036wn’ custom_class=”]

[av_heading heading=’چگونه در کلاس‌های آکادمی ثبت نام کنید؟’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=’26’ subheading_active=” subheading_size=’20’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-15rl2r7′][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’10px’ custom_margin_bottom=’10px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mmccve’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
در این ویدیوی آموزشی نحوه ثبت نام و ورود به کلاس های آنلاین آکادمی فراگستر توضیح داده میشود.
[/av_textblock]

[av_button label=’ثبت نام در کلاس یا آزمون’ link=’page,33544′ link_target=” size=’small’ position=’right’ label_display=” icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue874′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-k8o2vi3p’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’0′ padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o03hzh’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8nzevc6′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[/av_cell_one_half]
[/av_layout_row]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-1oyc6sz’]
[av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’0′ padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o0411z’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8nzevc6′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’30px,60px,30px,60px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o046d1′ custom_class=”]

[av_heading heading=’برای حضور در کلاسهای آنلاین چه نرم‌افزارهایی را باید نصب کنید؟’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=’26’ subheading_active=” subheading_size=’20’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-ramsfn’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’10px’ custom_margin_bottom=’10px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8mmccve’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
در این ویدیو خواهید دید که چگونه پس از ثبت نام در دوره ها و کلاسهای خودآموز و آنلاین آکادمی فراگستر وارد کلاسها شوید تا بتوانید فرآیند آموزش را آغاز نمایید.
[/av_textblock]

[av_button label=’پیش نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری’ link=’page,26011′ link_target=” size=’small’ position=’right’ label_display=” icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue874′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-k8o2vi3p’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_cell_one_half]
[/av_layout_row]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-16qh2sz’]

[av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’30px,60px,30px,60px’ background=’bg_color’ background_color=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o036wn’ custom_class=”]

[av_heading heading=’از نرم‌افزار کلاس آنلاین فراگستر چگونه استفاده کنید؟’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=’26’ subheading_active=” subheading_size=’20’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’10px’ custom_margin_bottom=’10px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’middle’ padding=’0′ padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” av_uid=’av-k8o03hzh’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8nzevc6′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[/av_cell_one_half][/av_layout_row][av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-ji5hcj’ custom_class=”]
[av_heading heading=’سوالات متداول’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’36’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-108jv83′][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-2g7e9f7′]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-219leoj’]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=’av-minimal-toggle’ colors=’custom’ font_color=’#000000′ background_color=’#f2f2f2′ border_color=’#ff5722′ hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=’bg_gradient’ background_color_current=” background_gradient_current_color1=’#ff5722′ background_gradient_current_color2=’#e8e8e8′ background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-k8mrd4h3′ custom_class=”]
[av_toggle title=’این دوره‌ برای چه کسانی مناسب است؟’ tags=” av_uid=’av-1pt6fxv’]

کاربران مشتریان سازمانی فراگستر که در حال حاضر نرم‌افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای فراگستر در سازمانشان نصب شده و این افراد میخواهند در سطوح مختلف سازمانی از قابلیتهای تخصصی این نرم‌افزار برای پیشبرد امور سازمانی خود بهره بگیرند.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’نحوه اطلاع از زمان برگزاری دوره‌ها’ tags=” av_uid=’av-urlob7′]

در دوره‌های غیرحضوری ویژه مشتریان، زمان برگزاری کلاسها با نماینده شرکت هماهنگ شده و پیش از شروع کلاسها از طریق ارسال ایمیل، اس ام اس و تماس تلفنی اطلاع رسانی های مربوط به هر دوره انجام میشود.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’اگر در زمان تعیین شده در کلاس حضور نداشته باشید، چه میشود؟’ tags=” av_uid=’av-r8yrxv’]
بعد از کلاس آنلاین تا حداکثر ۲۴ ساعت در قسمت «سوابق آموزشی» لینک فایل ضبط شده کلاس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-t7tcxf’]

[/av_one_fifth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#f2f2f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-vf4apf’ custom_class=”]
[av_heading heading=’به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’36’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-q5m0ur’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#636363′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-k8nylb58′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[av_one_fourth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-t7tcxf’ custom_class=”]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8b7′ font=’entypo-fontello’ title=’کانال تلگرام’ link=’manually,https://t.me/BPMAcademy’ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8o0qp3y’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

BPMAcademy@

[/av_icon_box]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-t7tcxf’]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue854′ font=’entypo-fontello’ title=’تلفن تماس’ link=’manually,tel://+982142623′ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8o0qp3y’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۰۲۱-۴۲۶۲۳

[/av_icon_box]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-t7tcxf’]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue83b’ font=’entypo-fontello’ title=’واتساپ’ link=” linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8o0qp3y’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

۰۹۳۰۲۵۳۴۳۳۶

[/av_icon_box]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-t7tcxf’]

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ title=’ایمیل’ link=’manually,mailto:Academy@faragostar.net’ linktarget=” linkelement=’both’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8o0qp3y’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

Academy@faragostar.net

[/av_icon_box]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

اسکرول به بالا