تعرفه تخفیفات ثبت نام های دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین آکادمی فراگستر

ردیف عنوان تخفیف جزئیات میزان تخفیف
1 تخفیفات زمانی ثبت نام تا سه ماه پیش از شروع دوره 30%
ثبت نام تا دو ماه پیش از شروع دوره 20%
ثبت نام تا یک ماه پیش از شروع دوره 10%
ثبت نام تا 10 روز پیش از شروع دوره 5%
2 ثبت نام گروهی ثبت نام گروهی 3 نفر به بالا 25%
3 ارائه معرفی نامه / کارت دانشجویی از سوی نهادهای دانشجویی دانشجویان رشته مهندسی صنایع در دانشگاه‌های معتبر و بزرگ دولتی 50%
دانشجویان رشته مهندسی صنایع در دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی 30%
دانشجویان سایر رشته‌های دانشگاهی 15%
4 ارائه معرفی نامه سازمانی از طرف سازمانی که مشغول به کار هستید 25%
5 فراگیر قبلی آکادمی فراگستر فراگیرانی که قبلا در دوره‌های حضوری آکادمی فراگستر شرکت کرده‌اند 20%