تعرفه تخفیفات ثبت نام های دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین آکادمی فراگستر

ردیف عنوان تخفیف جزئیات میزان تخفیف
1 تخفیفات زمانی
ثبت نام تا دو ماه پیش از شروع دوره 15%
ثبت نام تا یک ماه پیش از شروع دوره 10%
ثبت نام تا 10 روز پیش از شروع دوره 5%
2 ثبت نام گروهی ثبت نام گروهی 3 نفر به بالا 25%
3 ارائه معرفی نامه / کارت دانشجویی از سوی نهادهای دانشجویی
دانشجویان رشته مهندسی صنایع،مدیریتIT  دانشگاه های سراسری و دولتی 15%
دانشجویان سایر رشته‌های دانشگاهی 10%
4 مشتری فراگستر / ارائه معرفی نامه سازمانی از طرف سازمانی که مشغول به کار هستید 15%
5 فراگیر قبلی آکادمی فراگستر فراگیرانی که قبلا در دوره‌های حضوری آکادمی فراگستر شرکت کرده‌اند 15%