دوره جامع استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار از 0 تا 100 (بسته ویژه بازار کار فرآیندی)

معرفی دوره

  • مدت زمان دوره

    82 ساعت 

  • سطح دوره

    مقدماتی و متوسط

  • تعداد جلسات

    41 جلسه