کلاسهای آفلاین/آزمون های من

کلاس آموزش راهبری اتوماسیون اداری

زمان از: 26/07/1395 الی: 26/07/1395

ساعت: 14:00 الی 17:00

مدرس: بهروز رحیمی

کد کلاس: B-1031

کلاس آموزش راهبری اتوماسیون اداری

زمان از: 26/07/1395 الی: 26/07/1395

ساعت: 14:00 الی 17:00

مدرس: بهروز رحیمی

کد کلاس: B-1031

کلاس آموزش راهبری اتوماسیون اداری

زمان از: 26/07/1395 الی: 26/07/1395

ساعت: 14:00 الی 17:00

مدرس: بهروز رحیمی

کد کلاس: B-1031

کلاس آنلاین/وبینارهای من

کلاس شماره یک

زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

تاریخ: 1395/08/07

این کلاس درحال حاضر در دسترس نمی باشد

کلاس شماره دو

زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

تاریخ: 1395/08/07

کلاس شماره سه

زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

تاریخ: 1395/08/07

عضویت در خبرنامه آکادمی فراگستر