گواهینامه های آموزشی

گواهینــامه های دوره‌های آموزشی
اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای فراگستر

گواهینامه آموزشی اتوماسیون کسب و کار و مدیریت فرایندهای فراگستر

صدور گواهینامه آموزشی در دو سطح ۱ و ۲

در پایان برگزاری هریک از دوره‌های آموزشی (حضوری/مجازی) کاربران میتوانند، گواهینامه آموزشی خود را در هر یک از دو سطح ۱ و ۲ مطابق با شرایط درج شده در همین صفحه، از آکادمی فراگستر دریافت نمایند.

گواهینامه سطح 1

گواهینامه سطح ۱ آموزشی
تایید آموزش

گواهینامه سطح ۱ آموزشی با نام ” گواهینامه تایید آموزش”، مستلزم شرکت در آزمون ارزیابی و کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون ارزیابی هر یک از دوره‌های آموزشی، می‌باشد.

آزمون الکترونیکی : دارد
نوع آزمون: آنلاین
شرط دریافت گواهینامه سطح ۱: کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون ارزیابی
نوع گواهینامه آموزشی سطح ۱: چاپی والکترونیکی
هزینه آزمون ارزیابی و صدور گواهینامه: هرنفر به ازای هر آزمون ۸۰ هزار تومان

گواهینامه سطح 2

گواهینامه سطح ۲ آموزشی
حضور در دوره آموزشی

گواهینامه سطح ۲ آموزشی با نام ” گواهینامه حضور در دوره آموزشی”، برای تمام کاربرانی که در دوره‌های آموزشی (حضوری یا مجازی) شرکت کرده‌اند پس از پایان کلاس، صادر می‌شود.
آزمون الکترونیکی : ندارد
شرط دریافت گواهینامه سطح ۲: حضور در دوره آموزشی
نوع گواهینامه آموزشی سطح ۲: الکترونیکی  هزینه صدور گواهینامه الکترونیکی سطح ۲: رایگان 
هزینه صدور گواهینامه چاپی سطح ۲: هرنفر به ازای هر آزمون ۲۰هزار تومان

اسکرول به بالا