آکادمی BPM فراگستر با پشتوانه تجربه و دانش فنی و جذب اساتید متخصص با هدف انتقال آخرین مفاهیم فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و همچنین ارتقاء سطح کیفی آموزش به فراگیران، دوره ها و کارگاه های تخصصی خود را در زمینه های زیر برگزار می کند