دوره و محصولات آکادمی فراگستر


رايگان

دوره آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر – کد ۲۰۱

مدت دوره: حدود 4 ساعت

مشاهده جزئیات...

رايگان

دوره آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری – کد ۲۰۲

مدت دوره: حدود 2 ساعت

مشاهده جزئیات...

رايگان

دوره آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر – کد ۲۰۳

مدت دوره: حدود 4 ساعت

مشاهده جزئیات...


رايگان

دوره آموزش مدلسازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0 – کد ۳۰۳

مدت دوره: حدود 3 ساعت

مشاهده جزئیات...

رايگان

دوره آموزش پیاده‌سازی فرآیندها با پروسس میکر – کد ۳۱۰

مدت دوره : حدود 9 ساعت

مشاهده جزئیات...


اسکرول به بالا