دوره و محصولات آکادمی فراگستر


رایگان

دوره آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر – کد ۲۰۱

مدت دوره: حدود ۴ ساعت

مشاهده جزئیات...

رایگان

دوره آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری – کد ۲۰۲

مدت دوره: حدود ۲ ساعت

مشاهده جزئیات...

رایگان

دوره آموزش راهبری اتوماسیون اداری فراگستر – کد ۲۰۳

مدت دوره: حدود ۴ ساعت

مشاهده جزئیات...


رایگان

دوره آموزش مدلسازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0 – کد ۳۰۳

مدت دوره: حدود ۳ ساعت

مشاهده جزئیات...

رایگان

دوره آموزش پیاده‌سازی فرآیندها با پروسس میکر – کد ۳۱۰

مدت دوره : حدود ۹ ساعت

مشاهده جزئیات...


اسکرول به بالا