دوره آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری – کد ۲۰۲

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

معرفی دوره:

این دوره ویژه کاربران دبیرخانه است که مسئولیت ثبت و صدور انواع نامه های وارده و صادره را در سازمان برعهده دارند. 

شرایط دریافت گواهینامه دوره:

۱- گواهینامه حضور در دوره: در صورتیکه تمامی دروس این دوره را تکمیل کنید (پیشرفت دوره ۱۰۰% شود)، گواهینامه حضور در دوره دریافت میکنید.

۲- گواهینامه تایید دوره: اگر در آزمون پایانی دوره (لینک زیر)، شرکت کرده و موفق به اخذ حداقل ۷۰% نمره شوید؛ گواهینامه تایید آموزش با درج نمره دریافت خواهید کرد. جهت دریافت این گواهینامه باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید.

آزمون پایان دوره آموزش تخصصی دبیرخانه اتوماسیون اداری – کد ۲۰۲

اسکرول به بالا