دوره آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر – کد ۲۰۱

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

معرفی دوره:

در این دوره مجموعه فیلمهای آموزشی مرتبط با ثبت و گردش الکترونیکی مکاتبات در اتوماسیون اداری فراگستر به تفکیک ۳ گروه کاربریِ کارشناسان و عموم کاربران، مسئولین دفاتر و مدیران ارشد قرار داده شده است.

شرایط دریافت گواهینامه دوره:

۱- گواهینامه حضور در دوره: در صورتیکه تمامی دروس این دوره را تکمیل کنید (پیشرفت دوره ۱۰۰% شود)، گواهینامه حضور در دوره دریافت میکنید.

۲- گواهینامه تایید دوره: اگر در آزمون پایانی دوره (لینک زیر)، شرکت کرده و موفق به اخذ حداقل ۷۰% نمره شوید؛ گواهینامه تایید آموزش با درج نمره دریافت خواهید کرد. جهت دریافت این گواهینامه باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید.

آزمون پایان دوره آموزش عمومی اتوماسیون اداری – کد ۲۰۱

محتوای دوره

ویژه کارشناسان و عموم کاربران
ویژه کاربران مسئولین دفاتر
ویژه مدیران ارشد
اسکرول به بالا