راهنمای حضور کاربران و مدرسان در کلاس های آنلاین (وبینار)

اگر راهنمای حضور در کلاسهای آنلاین را به درستی و با دقت بخونید، باور کنید برای ورود به کلاس مشکلی نخواهید داشت