فروش فوق العاده فراگستر ویژه برخی از صنایع
00 روز
00 ساعت
00 دقیقه
00 ثانیه
اتمام تخفیف
فرصت کاملا محدود
شرایط فروش ویژه

استفاده عملی از زبان BPMN بر اساس چهارچوب استاندارد کاموندا-BPMN

استفاده عملی از زبان BPMN بر اساس چهارچوب استاندارد کاموندا-BPMN

همراهان عزیز، پس از آنکه با علائم زبان BPMN آشنا شدید، اکنون نوبت به استفاده عملی از این زبان میرسد. طبق تجربه یکی از چهارچوب‌های مناسب برای استفاده عملی از BPMN چهارچوب کاموندا است. با استفاده از این چهارچوب تصمیم میگیریم که در کدام موقعیتها از کدام نشانه‌ها و ساختار BPMN استفاده نماییم و در چه مواقعی جهت ساده تر شدن کار میتوانیم از بعضی از آنها چشم پوشی کنیم.

شاخه اصلی این چهارچوب پروژه‌ها میباشد که در آنها فرایند ما نیازمند پشتیبانی یک سیستم IT است و به ویژه در موقعیت SOLL مدلسازی میشوند. هرچند که مدل پیشنهادی فوق میتوان در سناریوهای دیگری مانند بهبود، مستندسازی و آنالیز فرایند IST به کار برده شود. حتی اگر نمیخواهید از این مدل به صورت کامل استفاده کنید، میتوانید آن را به عنوان یک محرک برای ساختار مدلسازی خود استفاده نمایید.

چهارچوب caBPMN
چهارچوب caBPMN

در شکل فوق چهارچوب مدل کاموندا-BPMN نشان داده شده است. در مجموع از ۴ سطح تشکیل شده است که سه سطح اول آن به طور ۱۰۰درصد به BPM مربوط هستند و لذا در طی این جلسات دقیق تر مورد بررسی قرار میگیرند.

چشم انداز فرایند

چهارچوب کلی ما پروژه محور تعریف شده است و تنها در ارتباط با یک پروژه است، یا در رابطه با گروهی از فرایند که با یکدیگر در ارتباط هستند. اگر شما به دنبال یک چشم انداز فرایند هستید، میبایست یک ابزار BPMN استفاده کنید که در اینجا یک نشانگذاری متناسب اختصاصی را ارائه میدهد که اغلب از فلش‌ها و مستطیل‌ها با رنگهای گوناگون تشکیل میشود. این امکان نیز در اختیار شما هست که این نشانه‌گذاری‌ها را از طریق دیاگرام BPMN و با ارتباط هر جزء با BPDها ساده‌سازی کنید.

سطح ۱ مدل فرایند استراتژیک

گروه هدف اصلی مدل فرایند در سطح ۱صاحبان فرایند و مدیران آن هستند سپس مشارکت کنندگان فرایند و آنالیزورهای فرایند در فازهای ابتدایی پروژه های بهبود قرار میگیرند. این مطلب در مورد این است که یک نمایش پایه ای و نتیجه محور از فرایندها ارائه داده شود. انتظار اصلی در اینجا این است که جریان کار را به سرعت بدون نیاز به دانش BPMN درک کنیم. فرایند در این مرحله با در دست داشتن قدمهای اندک ترسیم میگردد درحالیکه مشکلات و اشتباهات نشان داده نمیشوند. توضیحات دقیق جهت ساختن سطح ۱مدل را در ادامه این دوره خواهیم گفت.

سطح ۲ مدل فرایند عملیاتی

در اینجا جزئیات اجرایی کار را بررسی میکنیم. این مدل از یک طرف توسط مشارکت کنندگان لازم میباشد تا اینکه خود را با جریان کار روزمره خود بتوانند مطابقت دهند. از طرف دیگر این مدل ها ابزار اصلی کار آنالیزور فرایند زمانیکه او نقاط ضعف فرایند را بررسی و بهبودهایی را در نظر میگیرد هستند. عملکرد خوب آنالیزور فرایند در این نهفته است که در سطح ۲مدل فرایند سازمان یک مدل فرایند فنی را توسعه دهد که این مدل میتواند به مهندس فرایند، جهت ساده سازی و به کارگیری آن کمک کند. برای این منظور یک طرز اقدام متناسب با BPMN را توسعه دادیم که در ادامه مفصلا در رابطه با آن صحبت خواهیم کرد.

آموزش مدل‌های فرایند سطح ۲ عملیاتی

سطح ۳aمدل فرایند فنی

یک تحول در فرایند را که در موتور فرایند اتفاق میافتد را پیشنهاد میدهیم. اما ازآنجاییکه همیشه در دسترس نیست، چهارچوب خودمان را در سطح فنی در دو زمینه تقسیم بندی نمودیم. سطح ۳aدر مورد ساده سازی مدل فرایند بدست آمده در سطح ۲جهت به جریان انداختن در موتور فرایند است.

سطح ۳bمشخصات

 ITزمانیکه هیچ موتور فرایندی استفاده نمیشود، میبایست منطق فرایند در یک زبان برنامه ریزی (یا در یک سیستم ERP یا مانند آن) به کار گرفته شود. در این شرایط قبل از اینکه بتوان منطق فرایند را به کار برد، میبایست آن از لحاظ فنی کامل و با جزئیات تعریف کرد. اینکه چقدر دقیق میتوان آن را انجام داد بستگی به بستری که این کار بروی آن انجام میشود دارد. در این شرایط BPMN یک نقش تابع بودن را ایفا میکند.

سطح ۴اجرا

در اینجا فرایند از لحاظ فنی در یک بستر مناسب اجرا میشود. اگر شما یک موتور فرایند را به کار ببرید، دیگر نیازی به مشخصات IT ویژه نخواهید داشت چراکه ما کاملا آن را دانسته به صورت یک هرم نامتقارن ایجاد کردیم.

 در این جلسه یک دید کلی از هر کدام از قسمت های چهارچوب کاموندا بدست آوردید. از جلسات بعدی هر کدام از بخش های این چهارچوب با ذکر مثال بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با ما همراه باشید…

 

 

آن دسته از دوستانی که علاقه مند به دریافت این آموزش ها از طریق گوشی موبایل خود هستند میتوانند از طریق کانال تلگرام آکادمی BPM  این آموزش ها را دنبال کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا