مقالات BPM و BPMS

اسرار چابکی سازمان

کشف اسرار چابکی سازمان

در زمانی زندگی می‌کنیم که همه چیز با سرعت بالا رو به تغییر است. اما چگونه سازمان‌ها بطور مداوم فعالیت می‌کنند و در محیطی که نیازمند تغییر دائمی است رشد می‌کند؟ چابکی سازمان، توانایی یک سازمان برای تجدید، انطباق، تغییر سریع و موفقیت در یک محیط متغیر، نامشخص و آشفته است. در این مقاله در مورد چابکی سازمان خواهید خواند.

اسکرول به بالا