جایگاه BPMS در معماری سازمانی

جایگاه BPMS در معماری سازمانی

معماری سازمانی توانایی مدیریت، هدایت و نگه‌داشتن سازمان با معماری یکپارچه اطلاعات سازمان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی و تامین سرمایه و منابع انسانی  بر مبنای استراتژی‌های سازمان را برای مدیران آن سازمان فراهم می‌کند. واحدهای توسعه و تعالی در هر سازمان سعی بر این دارند تا با مدیریت منابع انسانی، واحدهای سازمانی، طراحی نقش‌های سازمانی و فرآیندهای کاری و اطلاعات سازمانی، بهره‌وری سازمان را در راستای سیاست‌های اجرایی آن افزایش دهند. ادامه مطلب

پیش‌نیازهای استقرار BPMS در سازمان‌ها

پیش‌نیازهای استقرار BPMS در سازمان‌ها

BPMS ها از چرخه اصلاح و پایش (چرخه PDCA)ا[۱] برای بهبود فرآیندهای سازمانی پشتیبانی می‌نمایند. طبیعتا برای پیاده‌سازی فرآیندها در BPMS یک سری پیش‌نیازها وجود دارد که بدون این پیش‌نیازها دستیابی به اهداف تعیین شده برای این نرم‌افزار دور از دسترس می‌باشد. ادامه مطلب

الگوهای BPMN

معرفی الگوهای Parallel Split (انشعاب موازی) و Synchronization (همگام‌سازی)

الگوی Synchronization را در شکل شماره ۱ ملاحظه می‌فرمایید: ادامه مطلب

معرفی الگوهای “Cancel Case” و “Cancel Task” در BPMN

معرفی الگوهای “Cancel Case” و “Cancel Task” در BPMN

گاهی اوقات در برخی قسمت‌های فرآیندها نیاز داریم امکان لغو کل درخواست را فراهم کنیم. در این صورت می‌توان از الگوی Cancel Case که در شکل شماره ۱ دیده می‌شود استفاده کرد. ادامه مطلب

الگوهای BPMN

معرفی الگوهای “Multi Choice” و “Structured Synchronizing Merge” در BPMN

در این مقاله میخواهیم به معرفی الگوهای  “Multi Choice” و “Structured Synchronizing Merge” در BPMN بپردازیم.

در شکل شماره ۱ الگوی Multi Choice را ملاحظه می‌فرمایید. در این الگو از Inclusive Gateway برای انشعاب شاخه‌ها استفاده شده است. ادامه مطلب

زبان مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار و معرفی الگوهای BPMN

زبان مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار و معرفی الگوهای BPMN

فرآیندها محور عملکرد سازمان هستند و سازمان‌ها از طریق فرآیندهایی که تعریف می‌نمایند؛ می‌توانند فعالیت‌های خود را به انجام برسانند. به‌بیان‌دیگر فرآیندها محور حرکت سازمان‌ها هستند. تعریف دقیق و یکپارچه فرایندها می‌تواند از بروز آسیب به سازمان جلوگیری کند. سازمانی‌هایی که فرآیندهای از پیش تعریف‌شده و یکپارچه‌ای دارند، ادامه مطلب

چرا BPMN کافی نیست

چرا BPMN کافی نیست؟

سوالات متعددی در خصوص DMN و CMMN مطرح میشود. محور اصلی سوالات این است که، ارتباط سه استاندارد BPMN، CMMN و DMN چیست؟ بطور خلاصه DMN و CMMN جایگزینی برای BPMN نیستند. بلکه آنها مکملی برای BPMN هستند، لذا در چند خط آنها را به صورت خلاصه توضیح خواهیم داد. ادامه مطلب