مقالات BPM و BPMS

جایگاه BPMS در معماری سازمانی

جایگاه BPMS در معماری سازمانی

معماری سازمانی توانایی مدیریت، هدایت و نگه‌داشتن سازمان با معماری یکپارچه اطلاعات سازمان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی و تامین سرمایه و منابع انسانی بر مبنای استراتژی‌های سازمان را برای مدیران آن سازمان فراهم می‌کند. واحدهای توسعه و تعالی در هر سازمان سعی بر این دارند تا با مدیریت منابع انسانی، واحدهای سازمانی، طراحی نقش‌های سازمانی و فرآیندهای کاری و اطلاعات سازمانی، بهره‌وری سازمان را در راستای سیاست‌های اجرایی آن افزایش دهند.

پیش‌نیازهای استقرار BPMS در سازمان‌ها

پیش‌نیازهای استقرار BPMS در سازمان‌ها

BPMS ها از چرخه اصلاح و پایش (چرخه PDCA) برای بهبود فرآیندهای سازمانی پشتیبانی می‌نمایند. طبیعتا برای پیاده‌سازی فرآیندها در BPMS یک سری پیش‌نیازها وجود دارد که بدون این پیش‌نیازها دستیابی به اهداف تعیین شده برای این نرم‌افزار دور از دسترس می‌باشد.

الگوهای BPMN

معرفی الگوهای “Multi Choice” و “Structured Synchronizing Merge” در BPMN

گاهی اوقات مدل فرآیند از حالتی که همه کارهای موازی با هم آغاز می‌شوند پیچیده‌تر می‌شود. بطور مثال برای فرآیند شکل شماره ۱ بر اساس شرایط و موقعیت نیاز به انجام ترکیبی از فعالیت‌های “Preventive Action”، “Corrective Action” و “Immediate Action” می‌باشد. یعنی …

زبان مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار و معرفی الگوهای BPMN

زبان مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار و معرفی الگوهای BPMN

فرآیندها محور عملکرد سازمان هستند و سازمان‌ها از طریق فرآیندهایی که تعریف می‌نمایند؛ می‌توانند فعالیت‌های خود را به انجام برسانند. به‌بیان‌دیگر فرآیندها محور حرکت سازمان‌ها هستند. تعریف دقیق و یکپارچه فرایندها می‌تواند از بروز آسیب به سازمان جلوگیری کند. سازمانی‌هایی که فرآیندهای از پیش تعریف‌شده و یکپارچه‌ای دارند،

اسکرول به بالا question