فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری

چگونه فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری ایجاد کنیم

سازمان، واحدی اجتماعی مرکب از افرادی است که برای رفع یک نیاز یا دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف، ساختاربندی و مدیریت شده‌اند.

فرهنگ، عبارتست از عقاید، ایدئولوژی‌ها، اصول و ارزش‌های افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند. مانند هوایی است که تنفس می‌کنیم؛ اما فرهنگ، سخت است، نه نرم. فرهنگ، توسط رهبران ایجاد شده، تقویت شده و اغلب تخریب می‌شود.

فرهنگ سازمانی، سیستمی از انگاشت‌ها، ارزش‌ها و عقاید است که چگونگی رفتار افراد در سازمان‌ها را مقرر خواهد کرد. فرهنگ سازمانی بعنوان مفهومی با اهمیت در روانشناسی سازمانی و روانشناسی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

چرا فرهنگ سازمانی، اهمیت دارد؟

محیط‌های نوآور، عناصر اصلی توسعه سازمانی هستند. فرهنگ سازمانی اگرچه عاملی اساسی است اما با ساختار سازمانی، مدیریت کارکنان، سبک رهبری، و سیستم‌های استراتژیک دانش هم ارتباط دارد. از عنصر انسانی در فرهنگ یک سازمان نمی‌توان صرف نظر کرد، چرا که در عملکرد کسب‌وکار و مدیریت تغییر، عاملی تعیین کننده می‌باشد. مطالعات نشان داده است که برای تغییر فرهنگ یک سازمان، باید ارزش‌های افراد، هنجارها و گرایشات آنها اصلاح شود تا بتوانند به درستی با فرهنگ عمومی سازمان، مشارکت کنند.

یک جنبه دیگر، آن است که هر سازمان به یک مجموعه متفاوت از ارزش‌های فرهنگی نیاز دارد. اگر یک سازمان با شرایط مبهم روبرو بوده که در نتیجه آن، به تنوع دیدگاه‌ها نیازمند باشد، در این صورت نیاز بیشتری به انعطاف‌پذیری وجود خواهد داشت. یکی از راه‌های افزایش انعطاف‌پذیری در سازمان و ساختارمند کردن امور، استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPM) است.

چگونه پرورش یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری کمک خواهد کرد که سازمان شما رشد کند

یادگیری سازمانی ، قابلیت سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب قبلی، و توانایی کسب بهره‌وری از دانش ضمنی می‌باشد. یادگیری سازمانی یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در مدیریت استراتژیک بشمار می‌رود. امروزه برقراری فرهنگی که سازمان‌ها را توانمند نماید تا به اندازه تقاضا برای دانششان فعالیت نمایند، یک الزام اساسی است. آنچه که باید در اینجا مورد تاکید قرار گیرد، آن است که هر سازمانی یک محیط متفاوت دارد که تخصص یافتن را با اهمیت نموده است.

در واقع اگر فرهنگ یک سازمان بر یادگیری متمرکز شود و ساختارش به گونه‌ای باشد که بازیگران در سازمان بتوانند دانش سازمانی را انتقال دهند، احتمال بیشتری وجود دارد تا منابع انسانی برای یادگیری، آزادی عمل بیشتری داشته باشند. برای یک سازمان، این مسئله اهمیت حیاتی دارد که محیطی را فراهم کند که برای ایجاد و بازسازی دانش خود، مناسب باشد. فرهنگی که به دانش تمایل داشته باشد، افراد را دچار چالش می‌کند تا دانش را در سازمان به اشتراک بگذارند.

ایجاد یک فرهنگ یادگیری به فرایندها و رویه‌های متفاوتی نیاز دارد تا با معیارها مطابقت داشته باشد.

چگونگی ایجاد فرهنگ یادگیری:

برای ایجاد فرهنگ یادگیری در سازمان می‌توان از تمام یا برخی از گام‌ها و مراحل ذیل استفاده نمود:

  • ایجاد انگیزش از طریق سیستم‌های پاداش‌دهی برای کارکنانی که اطلاعات و قابلیت‌های جدید را فرا می‌گیراند
  • اهمیت دادن و تاکید بر یادگیری بعنوان یک فعالیت مهم
  • تشریک مساعی با سایر کارکنان بعنوان روشی تعیین کننده برای یادگیری
  • ایجاد فرصت برای کارکنان جهت آموزش به دیگران
  • اشتراک نوآوری‌ها و راهکارها در سازمان
  • کسب اطمینان از اینکه اغلب کارکنان می‌توانند باورهای سازمان را برای افراد بیرونی توضیح دهند
  • برقراری ارتباط با ایده‌ها و راهکارهای مشتری در داخل سازمان

سازمان یادگیرنده چه خصوصیاتی دارد؟

این واژه به سازمانی اشاره می‌کند که یادگیری را برای تمامی اعضایش تسهیل کرده و خود بطور مداوم، دگرگون می‌شود. سازمان یادگیرنده، مکانی است که در آن افراد بطور پیوسته کشف می‌کنند که چطور حقیقت خود را ایجاد نمایند. یک سازمان یادگیرنده، این توانایی را کسب می‌کند که با محیطی که در حال تغییر است، تطابق پیدا کرده و در رقابت باقی بماند. همچنین می‌تواند مجموعه مهارت‌های نیروی کار را بهبود بخشیده، ارتباطات را در میان کارکنانش تسهیل کرده و بر نقاط ضعف خود غلبه نموده و از نقاط قوتش به نحوی کارا بهره ببرد.

کلام آخر:

سازمان‌ها معمولا از روش‌هایی برای ذخیره و بکارگیری دانش استفاده می‌کنند تا بتوانند در طول دوره‌های تغییرات محیطی، پابرجا باقی بمانند. برای ایجاد توانایی جهت کسب، نگهداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات جدیدی که برای بهبود عملکرد سازمانی مفید هستند، یک سیستم باید یادگیری موردنیاز را به شکلی کارا کسب نموده و تسهیم نماید. سازمان‌های یادگیرنده برای کسب، ذخیره‌سازی، بازیابی و مدیریت اطلاعات و دانش توزیع شده، دارای حافظه هستند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه استفاده از ابزارهای همکاری و مدیریت دانش مانند نرم‌افزار اتوماسیون اداری و فرایندها است.

یک جنبه دیگر از یادگیری سازمانی، توانمند کرد افراد برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک است. توانمندسازی افراد بمعنای مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری از طریق اعطای قدرت به شکل مثلا استقلال، اطلاعات به شکل مثلا بازخورد، دانش به شکل مثلا آموزش، و پاداش به شکل مثلا غنی‌سازی شغلی خواهد بود. در راستای ارتقای فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری و افزایش بهره‌وری، آکادمی فراگستر اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری نموده است. این دوره‌ها بصورت اختصاصی برای سازمان‌ها نیز برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

دوره‌های آموزشی سازمانی آکادمی فراگستر

اسکرول به بالا