الگوهای BPMN

معرفی الگوهای “Multi Choice” و “Structured Synchronizing Merge” در BPMN

در این مقاله میخواهیم به معرفی الگوهای  “Multi Choice” و “Structured Synchronizing Merge” در BPMN بپردازیم.

در شکل شماره ۱ الگوی Multi Choice را ملاحظه می‌فرمایید. در این الگو از Inclusive Gateway برای انشعاب شاخه‌ها استفاده شده است.

الگوی BPMN

شکل ۱

گاهی اوقات مدل فرآیند از حالتی که همه کارهای موازی با هم آغاز می‌شوند پیچیده‌تر می‌شود. بطور مثال برای فرآیند شکل شماره ۱ بر اساس شرایط و موقعیت نیاز به انجام ترکیبی از فعالیت‌های “Preventive Action”، “Corrective Action” و “Immediate Action” می‌باشد. یعنی گاهی برای یک کاربر فقط یکی از این شاخه‌ها باید انجام شود، برای برخی ۲ تا از این شاخه‌ها (با هر ترکیبی) و برای بعضی دیگر همه شاخه‌ها می‌بایست انجام شوند. بنابراین زمانیکه نیاز به انتخاب یکی، چند تا یا همه کارهای موازی باشد این الگو به اقتضای شرایط فقط شاخه‌های انتخاب شده را فعال می‌کند. فرآیند نشان‌داده شده در شکل نیز زمانی به اتمام می‌رسد که همه شاخه‌های فعال‌شده از Inclusive Gateway به اتمام برسد.

حال به شکل شماره ۲ توجه فرمایید. در این شکل حالت تکمیل شده الگوی Multi Choice را ملاحظه می‌فرمایید که Structured Synchronizing Merge نام دارد.

الگوی BPMN

شکل۲

این الگو حالت پیشرفته‌تر الگوی Multi Choice را نشان می‌دهد که بعد از اتمام شاخه‌های خروجی از Inclusive Gateway فرآیند ادامه داشته باشد. یعنی باید شاخه‌هایی که فعال شده‌اند به اتمام برسند (به Inclusive Gateway دوم برسند)، سپس فعالیت Close NC انجام می‌شود.

بطور کلی Parallel Gateway همه شاخه‌های خروجی از خود را فعال می‌کند، اما Inclusive Gateway می‌تواند یکی یا چند تا یا همه شاخه‌های خروجی از خود را فعال کند. در واقع از این لحاظ می‌توان Parallel Gateway را حالت خاص Inclusive Gateway دانست.

در خصوص الگوهای BPMN توجه به ۲ نکته ذیل ضروری می‌باشد:

  • الگوهای معرفی شده بصورت ساده و ابتدایی بیان می‌شوند، اما کارایی این الگوها در شرایط پیچیده و تعداد فعالیت‌های زیاد بیشتر از قبل به چشم می‌خورد.

الگوهای BPMN فقط محدود به مثال‌هایی که در آن نمایش داده شده است نمی‌شوند و در شرایط مشابه (از لحاظ نحوه و ترتیب اجرا) نیز می‌توان از آن‌ها استفاده نمود.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا question