bizagi بهتر است یا processmaker

برای سازمانهای بزرگ Bizagi بهتر است یا processmaker؟

مدلهای و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان

در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان ، مدلها و شاخص‌ها را چگونه تعیین کنیم؟

در راستای اجرای بهینه فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان لازم است با استفاده از تکنیک هایی در جهت استراتژی سازمان ابتدا مدلها، معیارها و شاخصهایی را تعریف کنید.

APQC چیست؟ و چه ارتباطی با BPMN دارد؟

چارچوب فرایندی یا مدل مرجع APQC چیست و رابطه آن با مدلسازی فرایندها با استاندارد BPMN چیست؟ چگونه میتوانیم از چارچوب ها، طبقه بندی ها و شناسنامه های فرایندی APQC در سازمان خود استفاده کنیم؟

فازهای اجرایی BPR

فازهای اجرایی BPR (بازمهندسی فرایند) چیست؟

اجرای موفقیت آمیز پروژه BPR (بازمهندسی فرایند) در یک سازمان نیازمند طی چه گامهایی است؟ مزایا و معایب BPR چیست و اجرای آن برای کدام صنعت مناسب‌تر است؟

BPMS Open Source

آیا BPMS Open Source برای بکارگیری در سازمانهای متوسط و کوچک مناسبند؟

آیا BPMS های Open Source برای بکارگیری در سازمانهای متوسط و کوچک مناسبند؟ یا نرم افزارهای پولی مدیریت فرایندها؟ بهترین نرم‌افزار BPMS کدام است؟

نحوه استقرار BPM در سازمان

گامهای فراگستر جهت ارزیابی وضعیت کنونی سازمانها و بهینه سازی عملکرد آنها

کارشناسان فراگستر جهت ارزیابی وضعیت کنونی سازمانها و بهینه سازی عملکرد آنها چه گامهایی را طی میکنند؟

نقش BPMS در مدیریت ریسک

نقش BPMS در مدیریت ریسک چیست؟

همانطور که میدانید پاسخ برخی از سوالات کاربران در گروه هم اندیشی آکادمی فراگستر در سایت نیز منتشر میشود. در این مبحث سوال کاربر با عنوان “نقش BPMS در مدیریت ریسک چیست؟ و حسابرسی داخلی مقرون‌بصرفه تر است یا BPMS؟” را پاسخ داده‌ایم.

نقش مالک فرایند و مدیر فرایند

نقش مالک فرایند و مدیر فرایند چیست؟

نقش مالک فرایند و مدیر فرایند در مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟ وظایف هریک از این نقش ها چیست و آیا میتوان برای فرایندهای متفاوت مثلا فرایند درخواست کالا، نقش مالک و مدیر فرایند تغییر کند؟

رابطه BPM BPR TQM

رابطه بین BPR ، BPM و TQM چیست؟ آیا هر نوع اصلاح فرایند BPR نامیده میشود؟

BPR ، BPM و TQM سه چهارچوب اصلی مدیریت فرایند در دنیا هستند و عملا مراحل گذار مدیریت فرایند برمبنای این سه تحول اساسی شکل گرفته است. درحال حاضر کدامیک از این اصول برای بهبود فرایندها در سازمانها مفید و موثرتر خواهد بود؟

استراتژیک

فرق بین استراتژیک با استراتژی چیست؟

استراتژیک و استراتژی از مفاهیم اولیه مدیریت است. درک تفاوت میان استراتژیک و استراتژی میتواند شما در مفاهیم مشابه دیگری نظیر بازاریابی استراتژیک، اهداف استراتژیک، برنامه ریزی و مفاهیم استراتژیک نیز آسانتر خواهد شد.